Route 11

Route 11 biedt met zijn revalidatiecentrum, gevestigd te Turnhout, een ambulante dagtherapie aan voor volwassenen met psychische en/of psychosociale moeilijkheden.
Onze hoofdfocus ligt op maatschappelijke re-integratie in de maatschappij: (opnieuw) autonomie verwerven op vlak van wonen, werken en leven.
Aan onze vestiging zijn ook de arbeidscoaches Geestelijke Gezondheidzorg Kempen verbonden. Zij bieden individuele begeleiding teneinde richting betaalde tewerkstelling te (her)oriënteren.

We helpen je verder

Via groepsgerichte dagtherapie of individuele arbeidscoaching bieden we een aanbod binnen het landschap van de Geestelijke Gezondheidszorg

Meer info

Nieuwtje

Al van PAKT gehoord? Check onze nieuwspagina!

Contactinformatie

Route 11

Gesloten

De Merodelei 88-90
2300 Turnhout
014/44.29.19

Openingsuren
ma. 08:00 – 16:00
di. 08:00 – 16:00
wo. 08:00 – 16:00
do. 08:00 – 16:00
vr. 08:00 – 16:00
za. Gesloten
zo. Gesloten

Onze visie

…en tegelijkertijd onze passie…

We werken vanuit een herstelgerichte visie en oplossingsgerichte focus – dit wil zeggen dat we elke cliënt willen ontmoeten vanuit een authentieke, nieuwsgierige houding. We zullen samen met hen op zoek gaan naar nieuwe en aanvullende (identiteits-) verhalen en krachtbronnen. We gaan uit van mogelijkheden om eigen leven (opnieuw) aan te sturen en zoeken samen naar tussenstappen richting eigen herstel. Ons streefdoel is dan ook om samen in te zetten op persoonlijke groei en maatschappelijk herstel.

De cliënt zal gevraagd worden een eigen herstelplan uit te werken. Hij draagt mee de verantwoordelijkheid om doelstellingen te formuleren die richting geven aan het procesverloop. Met deze doelstellingen tracht de cliënt efficiënt aan de slag te gaan en tracht de hulpverlener zorg op maat te bieden. Met regelmaat zal het traject samen met de cliënt besproken worden.

Verder gaan we uit van een systemische benadering van mensen. We gaan ervan uit dat iedereen functioneert in een sociale context en dat zijn/ haar functioneren mee bepaalt wordt door die context. Graag verkennen we samen met de cliënt hoe de eigen (leef-) context eruit en hoe we deze context kunnen optimaliseren. We werken in èn met de context van de cliënt.

Onze missie

Het doel van Route 11 is het ondersteunen van hersteltrajecten om een duurzame en bestendige (re-)integratie in de maatschappij en eventueel op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen voor cliënten met psychische en/of psychosociale moeilijkheden.

Het psychosociaal revalidatiecentrum Kempen richt zich tot mensen met psychische en/of psychosociale moeilijkheden waarbij de autonomie op vlak van wonen, werken en leven danig is verstoord. Het gaat om gemotiveerde cliënten, met een eigen veranderingswens, die nood hebben aan intensieve ondersteuning en training om het functioneren op meerdere levensdomeinen weer op te nemen en te kunnen vertalen naar de eigen context. Vanuit individuele begeleiding, groepswerking en systeemtherapie werken de cliënten met ondersteuning van een multidisciplinair team aan dit hersteltraject.

De Arbeidscoach Geestelijke Gezondheid begeleidt cliënten naar en tijdens een bestendige professionele (re-)integratie. Hij richt zich tot cliënten waarbij het psychisch en/of psychiatrisch toestandsbeeld een traject naar betaalde arbeid niet meer belemmert. Het gaat om gemotiveerde cliënten die, als gevolg van hun psychische kwetsbaarheid, nood hebben aan ondersteuning van een coach met GGZ-expertise om het traject naar betaalde arbeid te kunnen uitwerken en/of werk te kunnen volhouden.

Hoe aanmelden?

Om in het revalidatieprogramma op te starten, dient er een aanmelding te gebeuren door een doorverwijzer/ hulpverlener die u en uw hulpvragen reeds kent.

Gespecialiseerde GGZ-partners van het Netwerk GGZ Kempen kunnen rechtstreeks aanmelden door telefonisch contact met ons op te nemen via het algemeen nummer 014/44.29.19. Andere verwijzers dienen een aanmelding te doen via het Aanmeldingsteam GGZ Kempen (AMT). Zij zijn bereikbaar via het nummer 014/57.91.00.

Na telefonische screening of screening door het AMT, zal u uitgenodigd worden voor een infomoment en een intakegesprek bij onze psychiater.
Het infomoment wordt tweewekelijks aangeboden in een kleine groep van geïnteresseerden en belangrijke mensen uit hun omgeving. Er wordt informatie gegeven over visie, werking en aanbod. Via dit infomoment kan u geïnformeerd zoeken naar een gewenste hulpverlening voor uw vragen.
Tijdens het intakegesprek komt u individueel in contact met onze psychiater. Zij zal samen met u de hulpvragen overlopen en kijken of verwachtingen afgestemd kunnen worden op elkaar.

Als na het intakegesprek voldaan is aan de wederzijdse verwachtingen, bekijken we hoe snel u kan opstarten.

Een aanmelding bij de arbeidscoaches van het Netwerk GGZ Kempen verloopt op een gelijkaardige manier: rechtstreeks (014/44.29.19) of via het aanmeldingsteam (014/57.91.00). Bij een rechtstreekse doorverwijzing wordt er gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen, samen met de cliënt.

Er dient verder goedkeuring gegeven te worden door psychiater en adviserend geneesheer van de mutualiteit voor opstart van de arbeidscoaching. Documenten om deze goedkeuring aan te vragen, worden gegeven door de arbeidscoaches.