Cliënt begeleiding

De arbeidscoach begeleidt cliënten met een psychische kwetsbaarheid naar- en tijdens betaalde tewerkstelling. De cliënt bepaalt hierbij zelf welke doelstellingen er voor hem/haar belangrijk zijn om na te streven binnen het traject. Deze worden opgenomen in een individueel begeleidingsplan dat als rode draad gehanteerd wordt.

Binnen een traject is het einddoel altijd het vinden of behouden van betaalde arbeid. De arbeidscoach houdt echter ook de focus op het functioneren van een cliënt binnen andere belangrijke levensdomeinen (wonen – werken – vrije tijd – relaties – …). De cliënt geeft hierbij zelf aan welke domeinen er voor hem of haar prioritair zijn en is dus manager van het eigen begeleidingsplan. Dit vraagt inzet en verantwoordelijkheid.

De arbeidscoach vertrekt altijd vanuit de vaardigheden, capaciteiten en mogelijkheden van een cliënt, met de nodige aandacht voor eventuele beperkingen of moeilijkheden. We streven naar een evenwaardig contact waarbij de coach en de cliënt als gelijken in overleg gaan. Het systeem rondt de cliënt is hierbij uiteraard ook een belangrijke partner.

 

Cliënt begeleiding