Herstellen doe je niet alleen

We bestaan door de ander en doordat we iets kunnen en mogen betekenen in onze maatschappij. Het is dan ook belangrijk om in Route 11 ruimte te maken voor het (terug) opnemen van rollen in de maatschappij en voor het zoeken naar een positie in de eigen leefomgeving. We zijn er dan ook van overtuigd dat we cliënten niet kunnen en mogen losrukken uit deze context – waar ze een waardevol deel van uitmaken.

We vinden het belangrijk om samen een hersteltraject aan te gaan – met de cliënten en belangrijke figuren uit het gezin en/ of de ruimere omgeving. Het is in die omgeving dat de mensen wederkeren.
Wij gaan samen met cliënten en belangrijke mensen uit hun omgeving kennismaken en zoeken naar een herstel: een herstel voor de cliënt en een herstel van een evenwicht in een systeem. We zullen dit doen via systeemgesprekken bij de psycholoog of via de atelierwerking/ groepstherapieën.

We zullen daarnaast actief inzetten op een samenwerking met een (reeds betrokken) professioneel netwerk.

Herstellen doe je niet alleen