individuele begeleiding

Doordat we zorg op maat proberen te bieden, kan ook een individuele begeleiding een onderdeel vormen van je hersteltraject.

Naast het groepsgericht aanbod kan ook individuele psychotherapie geboden worden, alsook individuele begeleiding door een ergotherapeut of maatschappelijk werker. De noden en vragen hieromtrent worden bij aanvang geƫxploreerd.

Vanuit de individuele begeleiding wordt er eveneens herstelgericht, oplossingsgericht en vanuit een systemisch kader gewerkt.

individuele begeleiding