Onze arbeidscoach, jouw organisatie

Alle organisaties, hulpverleners, werkgevers, … met een vraag naar ondersteuning in de omgang met een persoon met psychische moeilijkheden in een werksituatie of traject naar tewerkstelling, kunnen beroep doen op de arbeidscoach.

De arbeidscoach geeft adviezen aan deze diensten met betrekking tot het ondersteunen van de betrokkene in een traject naar of tijdens werkhervatting. Deze coaching kan ook preventief zijn.

Er wordt een oplossingsgerichte aanpak aangeleerd waarmee de begeleider zijn cliënt kan ondersteunen in het wegwerken, of verkleinen, van belemmeringen in het traject naar– en tijdens tewerkstelling. Dit kan zowel telefonisch of in een gesprek, als in de vorm van workshops voor het team.

Verder kan de arbeidscoach bijkomende info geven over de bestaande diensten uit de sectoren werk & geestelijke gezondheid.

Onze arbeidscoach, jouw organisatie